tisdag 18 december 2007

Synnerligen kvalificerade användare

Jag bläddrar i Mikrodatorn 1/1982 såhär 25 år efteråt, och stöter på detta citat om AI, taget från "en intern PM från Datadelegationens kansli, oktober 1981". (Datadelegationen tillsattes 1980 med Olof Johansson som ordförande, och lades ner 1985.)
Datasystem får inte utvecklas till att efterlikna människor.

För närvarande finns en rätt omfattande utveckling att framställa datasystem som i olika avseenden efterliknar människor och har människors funktioner. Det är fråga om rutiner och system som kan klara av följande funktioner:
  1. Att kunna se.
  2. Att kunna höra.
  3. Att kunna tala.
  4. Att kunna fysiskt känna.
  5. Att kunna tolka indata och associera.
  6. Att kunna värdera indata mot en lagrad kunskapsbas och välja åtgärd.
Och slutligen att kunna lära sig av nya indata, som systemet mottar, dvs. tillföra sin kunskapsbas nya data och förändra de beslutsregler som systemet använder.

Sådana system går under benämningen "system med funktioner för artificiell intelligens". De skulle kunna komma i drift under 1990-talet och därefter. Dessa system är svåra att begripa och förstå, samt kräver för att uppnå detta särskilt omfattande kunskaper av de som skall utnyttja systemet. De kan bli ett hot mot människorna. Det bör därför övervägas att införa restriktioner mot att använda sådana system i vårt land, såvida det inte är fråga om synnerligen kvalificerade användare.
En sån tur att vi här i framtiden alla är synnerligen kvalificerade!

Inga kommentarer: