måndag 22 december 2008

FRAsmakare

Såhär dan för dan före dopparedan kom promemorian om ändringar i FRA-lagen och närliggande lagar. Liksom som vid omröstningen under fotbolls-EM så råkar de flesta ha annat för sig just nu.

Det är i alla fall tydligt att regeringen har tagit fasta på kritiken. Bland ändringarna i lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet kan man t.ex. märka att skall genomgående har bytts mot ska, och det ger ju ett mycket trevligare intryck!

lördag 20 december 2008

God jul 1908!


Årets julhälsning är liksom den förra året hundra år gammal och består denna gång av två fina bilder hämtade från Julklockan 1908. Den första är framsidan av Jenny Nyström och den andra av hennes svåger Georg Stoopendaal.


Uti det raska snöbollskrig
Den svenske gossen övar sig,
Att han en dag med hurtigt mod
Må stå en kämpe god!