lördag 21 december 2013

God jul 1913!

Flera år har jag haft för vana att till jul återge några bilder och kanske nån text från exakt hundra år gamla jultidningar. Jag äger dock bara en jultidning från 1913, Svenska missionsförbundets Kring granen och brasan, och det är inget i den som fångar mitt intresse tillräckligt mycket. Det är väl inget fel på utmärkta Jenny Nyströms omslagsillustration ovan, men det är ändå inte något som lockar mig så som en del av hennes verk har gjort. Och ingen av texterna känner jag för att återge, varken »Han höll ord« om sonen som gått till sjöss som faktiskt kommer tillbaks till sina föräldrar till julen, eller »Tuttie« om fyraåriga Tuttie som tycker synd om fattiga barn som inte har någon mamma och pappa.

Just ja, jag har hela årgången 1913 av skämttidningen Strix också, så jag tittar i dess julnummer! I Strix märker man hur dagsaktuella frågorna kring rusdrycksförbud var, delvis för att dess redaktör Albert Engström var en så stark motståndare till detta. Ett rusdrycksförbud utreddes i riksdagen och detta år hade den första motboken införts i Stockholm (1917 i hela landet). (Först 1922 hölls folkomröstningen om rusdrycksförbud.)

Strix julnummer 1913 kör en »Huru de tillbringa sin julafton« [pdf], där olika politiker och andra kändisar påstås fira jul tillsammans med varandra, antagligen på lustiga sätt som anspelar på aktuella händelser. Eftersom min farfars fars kusin Karl Starbäck figurerar reagerar jag extra på denna bit:

Den frejdade ledamoten af Första kammaren, redaktör C. G. Ekman i Stockholm och Eskilstuna hade tänkt sig att jula tillsamman med lektor Karl Starbäck, men huru frestande denne än kunnat finna ett samtal i kulturella ämnen med en sådan värd, har han tackat nej. Han vill nämligen inte försaka den angenäma helaftonssittning han förberedt tillsamman med Svenska Morgonbladets redaktion, en egoism, som framkallat missräkning äfven på annat håll: det svenska fotbollsspelets vänner hade nämligen hoppats på hans medverkan vid den match, som skall blifva deras julglädje.

C. G. Ekman och Karl Starbäck satt båda i riksdagen som frisinnade liberaler vid denna tid. Ekman (som senare blev statsminister) var en ledande agitator för totalt alkoholförbud, så det är väl åtminstone därför som Starbäck (den storväxte till höger i bild med glas i handen) inte ville festa med honom. (Nästa decennium splittrades partiet över alkoholfrågan.) Men vad mer handlar detta om egentligen? Vad är det med Svenska Morgonbladet, en kristen dagstidning som stod Svenska missionsförbundet nära? (Missionsförbundet nu igen!) Och vad är det med fotboll här? (Kanske har min far några förklaringar på allt detta?)

Det här har inte blivit så jullikt som jag hade tänkt, men jag räddas av baksidan på Strix julnummer 1913. Skåda den juliga Stomatolreklamen!

Tidigare år: 1907, 1908, 1909, 1910, 1911.