lördag 16 november 2013

På ett cocktailparty i Göteborg idag

16 november 2013 träffar språklärarinnan Clary Wadman på ett cocktailparty i Göteborg t.f. bankdirektören Harald Tibbling. // 17 november 2013 säger 12-åriga Greta Hydén till 12-åriga Monica Friberg. ”Tänkte du på det på engelsktimmen att fröken Wadman hade gladare ögon i dag än förut?”
Helgens händelser hittar vi förutspådda i vad Tage Danielssons sagt i radio 1966 och som sedan publicerades i samlingen Rena rama utopin utgiven av Sveriges Radios förlag 1967, där ett dussin svenska författare hade ombetts ge sina framtidsvisioner. Tage skrev att utopier brukar vara så utomordentligt abstrakta. »Ska man nu sia om framtiden kan man väl lika gärna göra det grundligt och i detalj. Här är min lilla utopi; så här kommer mänsklighetens framtid att gestalta sig, tro mej!«