tisdag 4 mars 2008

Let's play steak!

Efter ett litet inläggningsryck på Librarything har jag nu lagt in över 5000 böcker där. Därmed har jag det största inlagda biblioteket i Sverige. Hurra, jag vinner! (För det är väl en tävling?)

Jag sorterar min facklitteratur efter SAB, som svenska bibliotek. En rolig sak tycker jag är att en del klassifikationskoder återanvänder hela eller delar av klassifikationssystemet för en del av koden och hur det definierar en del rätt oanvändbara koder på köpet.

T.ex. är "Dg" koden för etik och till det kan man lägga en kod för vad det är etik angående. Så eftersom t.ex. "Pu" är "Datorer och databehandling" kan en bok om etik för databehandling hamna under "Dgpu". På samma sätt kan man förstås bilda t.ex. koden "Dgrdca" för etik i biljard, trots att det förmodligen inte finns några böcker i detta ämne. Eller varför inte "Dgdgrdca" för etiken kring biljardetik. Mer exempel på klassifikationskoder som det antagligen inte finns några böcker till (än!):

Epabaf = Undervisning i välskrivning på högskolan
Eabqbgepa = Undervisning i stenografi för sanskrit
Oeöqccac = Juridiken kring knyppling
Qimubbbd = Handel med floder, älvar och åar
Aacfexckba = bibliografier över verk om teologisk etik angående yrkesval till påve