onsdag 15 maj 2019

Hur ska du kryssa?

Hur ska du rösta i EU-valet? Sannolikt vänder du dig inte till mig för att få svar på vilket parti du ska rösta på, men kanske är du en av de många för vilka turerna kring upphovsrättsdirektivet var bland det viktigaste som skedde i EU-parlamentet den här perioden.

I så fall tycker du nog som jag att det som skedde då bör märkas i detta EU-val som kommer så snart efteråt (både i Sverige och i andra länder), och jag hjälper dig genom att summera vem som gjorde vad så att detta kanske kan påverka ditt personkryss, beroende på vilket parti du har tänkt rösta på.

Här tar jag alltså för givet att vi är överens om hur ledamöterna borde ha röstat i slutet av mars. (Ifall du inte håller med kan vi diskutera det en annan gång.) De borde först ha röstat ja till att ändringsförslag skulle få tas upp i omröstningarna, så att de mycket dåliga delarna av upphovsrättsdirektivet skulle kunna tas bort och de bra delarna sen röstas igenom. Detta misslyckades med några få rösters övervikt. Sen borde de ha röstat nej till hela direktivet när de mycket dåliga delarna var kvar.

Den som röstade "rätt" i båda dessa omröstningar betecknar jag som "++". Med "felaktigt" röstande blir det minus istället för plus, så t.ex. betyder "+−" att ha röstat för att ändringsförslag skulle tas upp, men sen ja till hela omodifierade direktivet.

Jag går igenom partierna i nuvarande storleksordning.

Socialdemokraterna

Sverige har för tillfället 20 ledamöter i EU-parlamentet och det är samma antal som ska väljas i årets val. Största partiet är socialdemokraterna med 5 ledamöter.

Socialdemokraterna var inte eniga. Från regeringshåll ville de få igenom upphovsrättsdirektivet men justitieministern blev tillsagd av riksdagen mot sin vilja att rösta nej, bland annat för att regeringspartiet Miljöpartiet röstade emot!

Socialdemokraternas EU-parlamentariker vacklade in i det sista med enormt tryck på sig.

Av de 5 ledamöterna är det bara 2 som finns med på årets lista. Nummer 3 Jytte Guteland som röstade "+−" och nummer 16 Aleksander Gabelic som röstade "++".

Jag är övertygad om att ett starkt personkryssande på den nedflyttade Gabelic av honom och av andra skulle förstås som en markering i just denna fråga, så jag hoppas verkligen att många s-röstare kryssar honom.

Rätt kryss: Aleksander Gabelic.

Miljöpartiet

De fick 4 ledamöter inröstade senast. Alla dessa röstade "++" och hade även skrivit på Pledge 2019 om detta i förväg. Max Andersson har under tiden bytt parti till nya Partiet Vändpunkt och ytterligare en är inte med på mp:s lista i år. De två som är kvar är #3 Jakop Dalunde och #4 Bodil Valero.

[Ändrat 17/5:] Det går inte alltid att lita på Miljöpartiet här. När Isabella Lövin var EU-parlamentariker var det gång på gång som hon inte följde miljöpartiets uttalade hållning i internetfrågor, utan höll en egen motsatt linje, och årets toppkandidat Alice Bah Kuhnke har också haft en hållning som går emot i sådana frågor, bland annat säger hon i SVT:s toppkandidaterna att hon skulle röstat för den ogenomtänkta terrorismlagen som kräver ständig jour för alla internetplattformar och därför i praktiken närmast omöjliggör små sådana. Så kryssa Jakop Dalunde eller Bodil Valero.

Moderaterna

De har 3 ledamöter nu. Av dessa uteblev en från omröstningarna, medan de andra två röstade "++". Ingen av dem står med på årets lista, så det går inte att skilja årets kandidater åt med anledning av detta.

Liberalerna

De har 2 ledamöter nu. De röstade båda "++" och en hade även skrivit på Pledge2019. Ingen av dem står kvar på årets lista, så det går inte att skilja årets kandidater åt med anledning av detta.

Sverigedemokraterna

De har 2 ledamöter nu. Båda sa att de avsåg att rösta "++" men röstade istället "−+". De var därmed ett par av dem som bidrog till att den första och viktigaste omröstningen förlorades med några få röster på grund av feltryckningar.

I en så viktig omröstning där det finns ett så starkt tryck på ledamöterna kan man inte lämna öppet för spekulationer om det verkligen var feltryck på det sättet, och ingen bör därför rösta på #1 Peter Lundgren eller #4 Kristina Winberg.

Centerpartiet

De har nu 1 ledamot, nämligen Fredrick Federley som röstade "++", har gjort Pledge2019 och är översta namn på årets lista. Kryssa Fredrick Federley!

Vänsterpartiet

De har nu 1 ledamot som även är årets toppkandidat #1 Malin Björk. Hon röstade "++". Kryssa Malin Björk!

Kristdemokraterna

De har 1 ledamot nu. Han röstade "++", men står inte med på årets lista, så det går inte att skilja årets kandidater åt på grund av detta.

Feministiskt initiativ

De har nu 1 ledamot som även är årets toppkandidat #1 Soraya Post. Hon hade sagt innan att hon skulle rösta "rätt", men uteblev helt från omröstningen. Enligt uppgift från hennes parti i efterhand var hon sjuk, men jag har inte hört henne kommentera detta själv, och att döma av hennes övriga verksamhet före och efter var det inte något långvarigt.

Att under en omröstning där det var ett sånt stort tryck på ledamöterna bara utebli utan förklaring i förväg och utan att själv överhuvudtaget kommentera hur illa det var att missa en de viktigaste omröstningarna under ens mandatperiod duger inte, enligt mig, så jag tycker att den som röstar på Fi ska kryssa någon annan.

Piratpartiet

De har nu ingen ledamot, men var med i EU-parlamentet under förra perioden, och har i Novus senaste prognos 1,9 % vilket är högre än Feministiskt initiativ.

Detta är väl en fråga där man kan lita på alla kandidater i just Piratpartiet, men det kan ändå påpekas att toppkandidaten Mattias Bjärnemalm redan har stora erfarenheter i just av denna fråga som sakkunnig kring digitala frågor åt gröna gruppen i EU-parlamentet.

Övriga?

Ifall något parti utöver de ovanstående har möjlighet att komma in så är det väl Vändpunkt, som inte redovisas separat i Novus prognos, utan ingår i övriga som tillsammans får 1,9 procent. Där är Max Andersson ett säkert kryss, enligt skäl som står under miljöpartiet ovan.

Ja, det var allt, när jag koncentrerar mig till bara denna fråga. Mina allmänna kommentarer för fem år sen om hur man inte ska tänka vad gäller block, stora och små partier och fyraprocentspärren gäller fortfarande, och de flesta valkompasser jag sett för detta val är tyvärr missvisande på samma sätt som de för fem år sen var.

Bilden visar omröstningen och är tagen från Wikimedia och är licensierad CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP.

tisdag 14 maj 2019

Att visa hur man bär sig åt : om spårning med Sven Lindqvist

Sven Lindqvist (1932–2019) berättar i Hemmaresan om hur han som barn saknade något i indianböckerna han då läste.

De var inte nog praktiska. Det viktiga, det som just jag ville veta, stod inte i dem. De var inte konkreta nog på de avgörande punkterna.

De gav allmänna omdömen om hur osynligt indianerna smög, men beskrev inte hur man bar sig åt. Böckerna innehöll frestande fraser om hur skickliga indianerna var att spåra – detta är spåret efter en man som burit en kvinna, här har en liten häst travat med två ryttare – men inte nog detaljer för att man själv skulle kunna utföra detsamma.

Detta skulle han själv komma att förbättra, tänkte han sig:

Det fanns praktiska och konkreta böcker om indianer, men de var tråkiga och futtiga, inte nog fantastiska. Och de äventyrliga och underbara böckerna hade alla det felet att inte tala om hur man själv skulle få uppleva det underbara. Jag föreställde mig att detta berodde på ett förbiseende av författarna och menade att jag skulle rätta till det i mitt kommande vidlyftiga författarskap.

Med sin särskilda blandstil där samma text kan vara skönlitterär, essä, reseskildring med mera, har Sven Lindqvist lyckats med detta. Hans böcker har ofta berättat just hur man gör! Kanske inte just för att se om spår visar var en liten häst gått med två ryttare, men mycket annat. Oftast är det inte lika handfast som i Gräv där du står där det listas hjälpmedel till de olika uppgifter läsaren får i rutor efter varje avsnitt, men det finns där ändå.

Tack Sven, för alla dina böcker, och allt som du visat mig!

Tavlan är Egyptiskt kupolhus av Ivan Aguéli. Den används som omslag till Sven Lindqvists Ökendykarna.