torsdag 18 mars 2010

Mera år

I min förra bloggpostning blev det visst fel. Google ger riktiga glädjesiffror på antal träffar ibland, vilket visar sig att det inte stämmer när man går vidare till senare sidor. Det var ganska ointressant redan första gången, men rätt ska vara rätt, så här följer en korrigerad graf, och därefter som kompensation en annan graf som jag tycker är intressantare.

Så först, vilka tal är vanligast i I wish I was ___ years old. Förutom att jag rättade till siffrorna så inkluderade jag denna gång även när antalet är utskrivet i bokstäver. Även med korrektare siffror är det en stor dipp från tio till elva.

And now for something completely similar, men intressantare, nämligen 1900-talet i retrospektiv i form av en jämförelse mellan hur vanliga ____ was a good year och ____ was a bad year är. Diagrammet visar hur stor andel utav sådana träffar som var med good, så ju högre desto bättre var kanske året.Den extrema dippen för 1933 beror till stor del på att det finns en bok som heter just så och som nämns här och där.)

Ser man på den utjämnade gröna kurvan så kan man se det glada tjugotalet som en bölja och att nångång på 60-talet vände det och började bli sämre.

För detta senare diagram hämtade jag dock data från Altavista eftersom Google tröttnade på mig efter mina många liknande frågor.

Jag är ingen robot! Jag känner mig kränkt!

Inga kommentarer: