måndag 7 juni 2010

Avslöjad läcka?


I Wired publicerades nyligen en artikel U.S. Intelligence Analyst Arrested in Wikileaks Video Probe enligt vilken en Bradley Manning, analytiker inom underrättelsetjänsten, nu sitter fänglad (i Kuwait) för att ha varit den som läckte bland annat Collateral Murder-filmen till Wikileaks.

Detta skulle märkligt nog ha skett efter att han pratat bredvid mun till Adrian Lamo. Varken Wikileaks eller US State Department har bekräftat.

Ett hemligt US-dokument från 2008 som Wikileaks publicerade i våras handlar just om Wikileaks. Där beskrivs Wikileaks som ett problem och det slås fast att sättet att minska det hotet är att ge sig på den tillit visselblåsare känner för organisationen: »The identification, exposure, termination of employment, criminal prosecution, legal action against current or former insiders, leakers, or whistleblowers could potentially damage or destroy this center of gravity and deter others considering similar actions from using the WikiLeaks.org Web site.«. (Även detta dokument skulle för övrigt vara läckt från samme Manning enligt Wired-artikeln.)

Då tycker jag det är anmärkningsvärt med inblandningen av Adrian Lamo i affären. Om historien är sann och det är på detta sätt Manning åkte dit, varför spinns inte historien som att de redan var honom på spåren ändå och att hans pratande bredvid mun bara bekräftade det myndigheterna redan visste?

Kan han ha åkt dit på annat sätt och Wired-artikeln är förekommande spinn från Wikileaks för att få fram bilden att det bara var genom att prata bredvid mun han kunde åka dit? På twitter skriver Wikileaks »We are investigating the claims, if true, sources should be reminded to ONLY SPEAK TO WIKILEAKS.« Om Wireds källa är Lamo själv ser jag inte det som orimligt, även om det förstås är fria fantasier. Han är känd sedan tidigare för att ha stöttat Wikileaks.

Bilden på Bradley Manning är tagen från Wireds artikel.


Inga kommentarer: