fredag 27 februari 2015

Kan inte ens sköta en kamel

Elsa Brändström, »Sibiriens ängel«, berättar i sin bok Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914–1920 (1921) om krigsfångar från första världskriget i Ryssland. Bland många otäckheter finns ovanstående lustighet. En del fångar togs ut i arbete, bland annat i lantbruket genom att godsägare och lantbrukare kunde begära ut ett antal fångar från distriktsförvaltningen.
För de fångar, som hemma aldrig uträttat något praktiskt arbete, blev den första lärotiden fylld med många besvärligheter. En gång diskuterade två bönder sina tyska fångar, som de ansågo flitiga, starka och bra, »men dumma äro de», sade den ene, »jag har en, som säger, att han gått 12 år i skolan och sedan 6 år på universitetet, och ändå kan han inte ens sköta en kamel»

Utbildningsväsendet hade tydligen sina brister då också. Det är en intressant bok på många sätt, inte minst angående de olika turerna för krigsfångarna i Sibirien efter revolutionerna 1917. Brändström dog 1948, så 2018 blir boken fri och kommer då troligen snart att digitaliseras. Att döma av misslyckade google-sökningar på citat ur den finns det inte enkelt tillgängliga piratutgåvor på nätet redan nu.

Bilden är helt enkelt en sida ur boken. Fotograf till bilden där framgår ej – kanske Brändström själv?

Inga kommentarer: