fredag 27 augusti 2010

Jag har tänkt på en grej

En vän frågade hur många partier som kan komma in i riksdagen. Det tyckte jag lät som en högintressant fråga inför valet! Många partier blire. Jag har räknat på det!

Om det bara var 4%-spärren det handlade om skulle svaret vara enkelt. Max 25 partier kan klara 4%-spärren samtidigt, och det bara om de får exakt lika många röster och inga röster lägga på något annat.

Så är svaret 25? Nej, i vallagen finns ju även en 12%-spärr, där partier som får minst tolv procent i en valkrets får vara med och dela på de fasta mandaten i den valkretsen. Hela 8 partier skulle kunna klara det i samma valkrets (8×12% = 96%). I 24 av de 29 valkretsarna finns det minst 8 fasta mandat, men i de fem minsta finns det färre mandat att hämta, och där tappas 17 mandat. Så 29×8-17 = 215 partier kan alltså komma in med 12%-regeln. (Detta kan vara olika år för år. I det kommande riksdagsvalet får t.ex. Jämtlands län 4 fasta mandat mot 5 i valet 2006. Jag har utgått från det aktuella läget.)

Går det att klämma in ännu fler än 215 partier för de fasta valkretsmandaten? Jadå. Den största valkretsen är Stockholms län med 37 fasta mandat. Ska vi slå rekord vore det slöseri att bara låta åtta partier komma in där. Säg att det i övriga valkretsar bara ges 1 röst per parti. Då kan de 842 876 röstberättigade i Stockholms län lätt fördela sig på 24 partier som alla klarar 4%-spärren. Då ökar rekordet med 16 partier och det blir totalt 231 olika partier.

Men förutom de 310 fasta valkretsmandaten finns det 39 utjämningsmandat. Det gör att vi kan plocka in 4%-mandat även från en mindre valkrets, och då blir det bäst att göra det från den minsta, Gotlands län, så att bara dess 2 möjliga tolvprocentsmandat offras för att istället plocka in 24 fyraprocentsmandat.

Så jag hävdar att rekordet kan nås så här:

I de 24 största valkretsarna (med 8+ fasta mandat) röstar 8 personer på varsitt parti.
I Kronobergs län och Västra Götalands läns södra röstar 6 personer på varsitt pari.
I Blekinge län röstar 5 personer på varsitt parti.
I Jämtlands län röstar 4 personer på varsitt parti.
Dessa sammanlagt 213 partier klarar alla 12%-spärren och får därför dela på de fasta mandaten i respektive valkrets.

Och så i Gotlands län får 24 partier lika många röster var, minst 213.

Två av dessa 24 partier kommer att få de fasta gotländska mandaten, men även de andra får del av de 39 utjämningsmandaten, så 213 partier kommer in med 12%-spärren och 24 partier kommer in med 4%-spärren, och vi får totalt 237 partier i riksdagen!

Flattr this

5 kommentarer:

Olof Siverbo sa...

Per Starbäck är min idol!

Gnirre sa...

MIn idol, också!

Per Starbäck sa...

Woohoo!

Gnirre sa...

Vilket är det minsta antalet partier som kan komma in?

Svar: noll.

Om alla partier får under fyra procent totalt och ingen får över 12 procent i sin valkrets.

Obs! Inte min observation -- jag bara vidarebefordrar.

Per Starbäck sa...

Ja, det skulle också kunna bli lite besvärligt.