lördag 21 juli 2012

Instrumentkartor

Musiker spelar oftast inte bara ett instrument. Kartan ovan visar några instrument som »hänger ihop« genom att de ofta spelas av samma musiker.

Linjerna mellan instrument är grövre och har större dragningskraft ju oftare någon spelat båda instrumenten.

Det starkaste bandet är knappast oväntat – mellan trummor och slagverk. Det är många som ibland är krediterade med slagverk och ibland med trummor, och dessutom står det ofta på samma låt »trummor och slagverk« (fast trummor ingår i slagverk).

De flesta närheterna kan förklaras av likheter i att spela instrumenten. Instrument som spelas på klaviatur hamnar nära varandra – »kan du spela piano kan du spela orgel!« Olika gitarrer ligger tillsammans på motsvarande sätt. För blåsinstrumenten har saxofoner och klarinett med liknande grepp hamnat tillsammans, och en bra bit bort (längre bort än jag hade väntat mig) från trumpeten. Lite förvånande tycker jag det är att flöjt hamnade så tydligt i saxofongruppen!

Ibland är det andra faktorer som ger band mellan instrument, som att munspel inte alls hamnar bland andra blåsinstrument, utan närmare gitarrerna. Det är ju en klassisk kombo.

Data är hämtat från Musicbrainz och färgerna kommer från instrumentens huvudkategorier i den stora instrumentförteckningen där, men har inte påverkat placeringen. Bass = bas här ligger i en kategori övrigt eftersom det kan stå för flera instrument, normalt ståbas (double bass), basgitarr eller elbas. Mycket riktigt har de som krediterats med t.ex. double bass också ofta krediterats med bara bass och så vidare. Liknande fall finns på flera andra ställen i grafen, som där musiker ibland bara har noterats spela »saxofon« utan angivande av om det är tenorsax, altsax eller någon sällsyntare sort.

Detta bygger på de inpelningar för vilka någon lagt in information på Musicbrainz om vem som spelar vad. Jag har hämtat data därifrån och skrivit ett program (i Python) som analyser innehållet och genererar grafer med Graphviz.

Den andra grafen visar ett annat sätt på vilket instrument kan hänga ihop, nämligen genom att förekomma i samma inspelning. Vilka instrument spelas ofta tillsammans?

Här är det starkaste bandet mellan trummor och gitarr. Till detta vill det sedan gärna fogas en bas och kanske piano eller keyboard. Många pop- och rockgrupper har alla sina instrument där i mitten av grafen. Till höger, nära tillsammans med pianot kommer stråkarna och med dem koppling till blåsinstrument som passar »klassisk« musik. Det mer jazziga har istället hamnat nedanför.

I denna graf märks de speciella effekterna av musikinstrument som ingår i andra instrument mer. »Saxophone« har t.ex. hamnat långt ifrån alla specifika saxofoner, ty om någon angetts spela t.ex. altsax så anges nästan alltid andra saxofonister också lika specifikt, så Saxophone + Alto Saxophone blir en mycket ovanlig kombination.

I båda graferna har jag bara tagit med de vanligaste instrumenten och de av dessa som har någorlunda många kopplingar till andra instrument. Jag ser fram mot att göra liknande grafer igen när det finns mer data inlagt.

10 kommentarer:

Staffan Malmgren sa...

Jag använde DBPedia istället för Musicbrainz när jag ville ta reda på om "27 club"-myten stämde (http://blog.tomtebo.org/2012/01/01/is-the-27-club-a-myth-maybe-not/). Det kanske kan vara en alternativ datakälla som ger andra resultat?

Per Starbäck sa...

Kanske det! Men jag tycker om att få sådan detaljerad info som vem som spelat tamburin, fast knappast någon nämns i en encyklopedi som en känd tamburinspelare.

Olof Siverbo sa...

Höff! Hur definierar du basgitarr? (Apropå "ståbas (double bass), basgitarr eller elbas".) En akustisk bas i gitarrstorlek?

/Olof

David Kågedal sa...

Saxofon och flöjt har identiska grepp, till skillnad från klarinett. Det är väldigt vanligt att t ex flöjtister lär sig sax eller tvärt om.

David Kågedal sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Per Starbäck sa...

Olof, det var dåligt formulerat av mig, för basgitarr i det där "instrumentträdet" är i sig som ett paraplybegrepp för olika slags basgitarrer där elbas är den vanliga.

Per Starbäck sa...

David, aha! Saxar och klarinetter har jag haft anledning att prova lite och tyckte visst att de hade klart liknande grepp, men tvärflöjter har jag inte haft med att göra, och de är tydligen ännu likare. Då fick jag lära mig det.

(I alla fall i Nyköping i kommunala musikskolan fick de som ville spela saxofon börja med klarinett.)

ctail sa...

Flöjt, sax och klarinett har ju också det gemensamt att de är träblåsinstrument, som man "bara" blåser i, medan trumpetare och andra bläckblåsare själva skapar tonerna med läpparna. Det ger ju ganska stor skillnad i hur man spelar.

ctail sa...

Flöjt, sax och klarinett har ju också det gemensamt att de är träblåsinstrument, som man "bara" blåser i, medan trumpetare och andra bläckblåsare själva skapar tonerna med läpparna. Det ger ju ganska stor skillnad i hur man spelar.

Per Starbäck sa...

Sant (även om jag inte tycker att det är "bara" att blåsa i ett rör).

Jag gjorde kartor för bara varje typ av instrument också och på den om blåsinstrument syns tydligt hur bleckblås och träblås har hamnat åtskilda.