lördag 22 december 2018

God jul 1918!

Flera år har jag till jul återgivit några bilder och kanske nån text från exakt hundra år gamla jultidningar. I år har jag från Julbocken 1918 plockat bildberättelsen »Kalle Viking« av norsk-danske Louis Moe. Den är visserligen inte alls jullik, men den har så fin samnärvaro mellan bilderna, vilket jag uppskattar som gammal serievän.
En annan som bidrog med mycket till Julbocken var John Bauer, så även i detta nummer. Han gick oväntat bort den 20 november det året, så när tidningen gjordes anade ingen att det skulle blir det sista numret han bidrog till. Till detta års utgåva bidrog han bland annat med målningen på baksidan, »Ut i vida världen«, så det torde ha varit ett av hans sista färdigställda uppdrag.
I Julbocken fanns det ett slags ledare (som till stor del var reklam för andra tidningar/böcker), men redaktören Cyrus Granér skrev dem inte under eget namn, utan som »Burre-Busse«, en figur från hans egna barnböcker som här sades vara Julbockens medhjälpare med att göra tidningen. Texterna var riktade direkt till barnen. Men när »Burre-Busse« i nästa års Julbocken uppmärksammar att två av tidningens medarbetare gått bort sedan senast är han inte riktigt karaktärstrogen, utan har en helt annan ton än den normala (som kan ses i den nedre texten). Cyrus hade väl byggt in i sig i ett hörn där det inte fanns plats för en text av »Cyrus Granér« i tidningen när han fick behov av att skriva just en sådan.

Tidigare år: 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914, 1917.

Inga kommentarer: