torsdag 23 december 2021

God jul 1921!

Jag har tidigare ofta återgivit några bilder eller någon text från hundra år gamla jultidningar vid jul. I år har jag bläddrat i Julnumret 1921 för Strix. Det är dock inte så mycket tydligt jul-innehåll i den tidningen, så det blir inga tomtar här i år. Men i just denna tidning finns ett uppslag med följande två bilder i tiden. 1921 var året med det extraval i andrakammaren som på många sätt skilde sig stort från det ordinarie valet året innan, framförallt genom att kvinnor hade fått rösträtt. Vid detta val röstades fyra kvinnor in i kammaren, och en i motsvarande val i första kammaren. I år har det ju pratats mycket om att just hundra år efteråt har Sverige för första gånget fått en kvinna som statsminister. I Albert Engströms bilder låg det i luften redan till nästa ministär (”!!!”). God jul!
Tidigare år: 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914, 1917, 1918.

Inga kommentarer: